Maxpharm Pharmaceuticals Bulgaria

Девизът на Maxpharm Pharmaceuticals е - "Жива наука, трансформираща живота".

MAXPharm Pharmaceuticals е създадена през 2000 г. като малка канадска компания, която скоро разраства бизнеса си в областта на разработването и дистрибуцията на фармацевтични продукти. Продуктите им се отличават с най-високо фармацевтично качество и това е основният фактор, който ни стимулира да започнем сътрудничество и дистрибуция на продуктите на MAXPharm в България.

Всички продукти на компанията успешно се прилагат за лечение и профилактика на различни заболявания, както за пред и след оперативни състояния.

Поради високото си качество и разумна цена, продуктите на MAXPharm се използват активно от спортисти за повишаване на резултатите и като средство за преодоляване на спортни травми.  

MAXPharm Pharmaceuticals Canada гарантира следното:

"За да сме сигурни в себе си, ние изискваме сертификат за анализ от всеки доставчик на суровини и тестваме суровината за съответствие с документацията. Нашите партньори са независими лаборатории, които постоянно се одитират и сертифицират, за да гарантират точност и обективност в микробиологичните тестове и в тестовете за готови продукти. Случайни проби се вземат от всяка партида. Органолептичните и физичните анализи гарантират, че готовите продукти отговарят на предварително определени характеристики на продукта. 

MAXPharm е една от малкото компании, които финансират независими университетски клинични изпитвания, предназначени да оценяват и тестват ефикасността на своите продукти при най-строгите академични стандарти. Продуктите от серията MAXPharm са познати на човешката медицина от години. Всички те са преминали широки клинични изпитвания и са доказали своите устойчиви ползи, когато се използват правилно по предназначение. Ние не олицетворяваме иновациите, а безкомпромисното качество на суровините и авангардни технологии, използвани в производствения процес. С покупката на всеки продукт от нашата линия получавате гаранция за най-технологично разработения продукт на пазара!

Нашите служители са висококвалифицирани и много от тях развиват уменията си по органична химия от дълги години. Ние постоянно следим съответните новини и обменяме информация. Всяка година нашата компания се грижи за своя персонал, като изпраща служители в международни лаборатории, където те могат да обменят опит и знания.

Ние сме основата на всяка идея, която споделят нашите изследователи. Нашето начинание е само едно - еволюцията. Науката не е постоянен фактор, а жив процес и ние го доказваме."