BOLDENONE 10 ml - 250 mg / ml

  • 44.00€
Опаковка: Стерилна, стъкло, multi dose 10 ml - 250 mg / ml. 

Съдържание: Boldenone undecylenate 250 mg/ml. 

Разтворител: In Grapeseed Oil.

Описание: BOLDENONE осигурява бавен, но постоянен прираст от сила и мускулна маса. Положителните ефекти от BOLDENONE ще са видими, когато се използва за по-дълги цикли. Ще забележите, че придобитата мускуна маса ще бъде по-плътна и дефинирана. Тъй като водната задръжка не е голяма при BOLDENONE и придобитата маса ще се запази по дълго. Размерите придобити с него могат да се запазят дълго време след като приемът е спрял. BOLDENONE е с ниско естрогенно и прогестероново действие, така че ако сте страдали от гинекомастия в миналото, BOLDENONE ще се окаже много-добра алтернатива.  

Дозировка: Оптималната доза BOLDENONE е от 250mg до 600mg седмично за по-тежки атлети. Седмичната доза може да се раздели на 2-3 приема за седмица, на равни интервали. Може да се прилага на всеки 2 дни.

Медицински показания: BOLDENONE се използва в медицината като вторично помощно средство при лечение на дебилност и когато се желае подобряване на теглото или привеждане в сила на тялото.

Моля, запознайте се внимателно с описанието в кутията на продукта, преди да приемате този препарат.

BOLDENONE 10 ml - 250 mg / ml

  • 44.00€