TESTOSTERONE PROPIONATE 10 ml - 100 mg / ml

  • 29.00€
Опаковка: Стерилна, стъкло, multi dose 10 ml - 100 mg / ml. 

Съдържание: Testosterone propionate 100 mg/ml. 

Разтворител: In Grapeseed Oil.

Описание: TESTOSTERONE propionate ускорява и засилва мускулния растеж и подпомага всички спортуващи да надминат естествената граница на собствените си физически възможности. TESTOSTERONE propionate е късоверижен със силно андрогенно и силно анаболно действие. TESTOSTERONE propionate принадлежи към стероидите, които значително ускоряват възстановяването на организма и скъсяват много времето на суперкомпенсация. 

Дозировка: Оптимални дози за приложение на TESTOSTERONE propionate без сериозен риск за здравето са по 100мг през ден.

Медицински показания: TESTOSTERONE propionate се използва при лечението на хормонална дистрофия при мъже, причинена от дефицит на тестостерон: Хипопитуитаризъм; Симптоми на мъжкия климакс (намалено либидо и физическа и интелектуална активност); Синдром след кастрация (андрогенен дефицит след кастриране); Остеопороза, причинена от андрогенна недостатъчност; запазване на половото съзряване; Евнухоидизъм, неразвити гениталии; Импотенция с хормонален произход;

Моля, запознайте се внимателно с описанието в кутията на продукта, преди да приемате този препарат.

TESTOSTERONE PROPIONATE 10 ml - 100 mg / ml

  • 29.00€